renaissance

De renaissance tekeningen zijn ontstaan in 2020. De vormen verwijzen naar de renaissance periode. Deze nieuwe vormen werden toegepast in nieuwe ontwerpen voor tuinen. Ik combineer deze vormen met de vele groenen kleuren die ik waargenomen heb in Engeland tijdens mijn verblijf en onderzoek naar kleur en structuur in tuinen en het Engels landschap.

Renaissance-1 2020

Renaissance-2 2022