Dina Vos groeide op in een gezin waar muziek en kunst een grote rol speelde. Voor haar waren tekenen en handvaardigheden een vanzelfsprekende bezigheid. Als kind had zij een fascinatie voor vondsten en vormen uit de natuur die zij bestudeerde, verzamelde en ordende. Zij zocht graag de omgeving op van tuinen en parken om omringt te zijn van de natuur. Een beroep als tuinman had dan ook haar interesse. Maar deze interesse heeft zij met haar kunstopleiding op een andere manier vorm gegeven.

Zij volgde de Grafische school in Utrecht voor illustratie- en reproductie tekenen. Daarna volgde zij de afdeling tekenen en schilderen aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Daarnaast heeft zij verschillende opleidingen gedaan op het gebied van handvaardigheden en textiel.

De fascinatie voor vorm en ordening is altijd gebleven. Het is ook een voorkeur geworden in het visuele onderzoek in haar tekeningen en schilderijen. Haar tekeningen ontstaan uit een persoonlijke ervaring  met tijd, herinnering en stilte. Aan de hand van deze ervaring onderzoekt zij het raakvlak op het gebied van natuur en cultuur om zo een overeenstemming te bereiken tussen haar innerlijk en het uiterlijk van de natuur. Daarbij onderzoekt zij de fysieke handeling en mogelijkheden van het materiaal om nieuwe vormen en beelden te laten ontstaan waarin de innerlijke processen naast het uiterlijke zichtbaar worden. 

Het landschap uiteengerafeld 

Dina Vos (Nieuwendijk 1958) is een landschapschilder, maar haar 'landschappen' sluiten niet naadloos aan op wat de Nederlandse schilderkunst daarin reeds zo royaal heeft voortgebracht. De Rotterdamse schilder geeft met haar schilderijen, waarin dikwijls textiel is verwerkt een andere kijk op het landschap. Ze ontrafelt het, trekt het uit elkaar, bekijkt alle elementen, toetst kwaliteiten afzonderlijk en schildert uiteindelijk een sfeer, die niet zonder een rijke fantasie tot stand komt. De stilte van het landschap, het park waar mensen het landschap hebben gecultiveerd en waar je het best alleen kunt vertoeven om alle boeiende facetten te doorgronden, één met het landschap te zijn. Het ene stukje gras dat zo bijzonder wordt wanneer de zon erop schijnt, de specifieke plek die zich laat invullen met de picknick die je in gedachte zou kunnen hebben, het oord waar je wilt zijn om je schilderkunst te voeden, je als kunstenaar op te laden, Het is voor Dina Vos het Engelse landschap waar dat alles gebeurt.

Engeland 

In 1994,1995 en 1996 maakt zij studiereizen naar Zuid-Engeland, Schotland en Ierland om daar onderzoek te verrichten naar het gecultiveerde en natuurlijke in het landschap. Ze onderzoekt de tegenstellingen en overeenkomsten, maakt foto’s, schetsen en aantekeningen. Ze fotografeert fragmenten van gecultiveerde, door menselijk ingrijpen in de natuur aangebrachte paden, struikpartijen, ordeningen van gewassen, afscheidingen als muurtjes of terrassen. Ze zoomt ook in op die aspecten die aan dat menselijk ingrijpen weten te ontsnappen, de vele kleurstellingen, de mist die het Engelse landschap plotseling zo heel anders vormt, de zon die onvoorspelbaar mooie details in de structuur van een gewas doet oplichten. Eenmaal thuis in Rotterdam ontstaan de schilderijen, die de kunstenares naar aanleiding van haar indrukken maakt. De afstand die ze dan inmiddels tot haar onderwerp heeft, schept ruimte voor een toe te voegen fantasie. Het landschap is immers uitgangspunt, maar geen doel op zich. Het gaat de kunstenares uiteindelijk toch om het schilderen zelf, hetzij met verf hetzij met textiel.

Thea Figee 2001

--------

Het werk van Dina Vos opent mijn blik voor een pracht waar ik voordien aan voorbij ging. Zij geeft op zeer persoonlijke wijze vorm aan haar waarneming van de natuur. 

Dina Vos’ work shows a beauty that was unknown to me. Her observations of nature is expressed in quite an individual way.


Piet Moget 2007 


The Unravelled Landscape

Dina Vos (Nieuwendijk 1958) is a landscape painter, but her ‘landscapes’ don’t fall in with what the liberal Dutch painting scene has so far achieved .

This Rotterdam artist offers a different perspective on landscapes, often using textiles in the creation of her paintings. She untangles these textiles, takes them apart, looking at every aspect and quality separately and in the end paints an atmosphere, which couldn’t be achieved without her uniquely fertile imagination.

The tranquillity of the landscape, the park that has been cultivated by people, a place where it’s best to spend time alone, to deepen awareness and become one with the landscape.

A small piece of grass which becomes so special when the sun shines on it, the exact place where you will have the picnic, the one you have imagined in your mind, the place where you want to be to find the inspiration for your paintings, to recharge yourself as an artist. For Dina Vos it is the English landscape in which all this happens.

 

 

England

Dina travelled to South-England, Scotland and Ireland, combining study and travel, to research the cultivated and natural elements within the landscape. She studied in detail the similarities and the differences, taking pictures, making sketches and writing notes. She took photographs of the fragments of cultivation and human intervention, roads, bushes, lay-out of crops and divisions, such as walls and terraces.

She also showed those aspects which weren’t a part of human intervention. The array of colours, the mist which makes the English landscape change so abruptly, the sun that makes visible the beautiful and unpredictable detail in the formation of crops.

Once back home in Rotterdam the artist composes her paintings from her collection of impressions. The distance that she has from her subject, creates space for fantasy to be added. In the end, the landscape is the starting point, but not the objective. What matters most to the artist is the art of painting itself, either with paint or with textile.


Thea Figee 2001

Vertaling Chris Vermeijden